Головна сторінка
Додати в закладки
Задати питання
Created by Lizogyb Igor Anatoliyovich
All right reserved
Patriot

Національно-патріотичне виховання

Головна
Матеріали та ресурси

Можеш вибирати друзів і дружину, Вибрати не можна тільки Батьківщину.

В. Симоненко

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими громадянами соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури.

Напрями роботи навчального закладу з патріотичного виховання учнів

 • формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави;
 • виховання розуміння високої цінності українського громадянства, внутрішньої потреби бути громадянином України;
 • формування поваги до Конституції України, державної символіки: Герба, прапора, Гімну України
 • збереження і продовження українських культурно-історичних традицій;
 • виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії
 • формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу;
 • формування соціальної активності;
 • виховання правової культури особистості;
 • формування й розвиток духовно-моральних і загальнолюдських цінностей;
 • формування в учнів потреби до праці як першої життєвої необхідності, високої цінності й головного способу досягнення життєвого успіху
 • сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;
 • виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності.

Організаційно-методична діяльність з національно-патріотичного виховання учнів

 • Розробка заходів щодо впровадження Концепції національно-патріотичного виховання учнів у школі.
 • Розгляд стану реалізації заходів національно-патріотичного виховання учнів на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові.
 • Забезпечення використання державної символіки України під час проведення масових заходів.
 • Забезпечення висвітлення заходів національно-патріотичної спрямованості, які реалізуються закладом, в засобах масової інформації.

Фото

--- --- --- --- --- --- --- ---

Матеріали

Ресурси по патріотичному вихованню

---

1